Bỏ túi các phím tắt trong excel mà dân văn phòng không thể bỏ qua

Nếu bạn là một dân văn phòng công việc thường xuyên gắn với Excel. Cách tốt nhất để nâng có hiệu suất làm việc chính là nằm lòng các phím tắt trong excel. Hiểu được điều đó, radiodiversia.com gửi đến bạn đọc các phím tắt trong execl cực kỳ cần thiết mà chúng tôi tổng hợp được.

I. Phím tắt là gì?

Phím tắt là một chuỗi một hoặc một số phím gọi chương trình phần mềm để thực hiện các hành động được lập trình sẵn

II. Phím tắt trong excel là gì?

Phím tắt trong excel là một phím hoặc tổ hợp phím nhằm thay thế một thao tác bằng chuột. Mỗi phím có một chức năng nhất định giúp tăng hiệu suất làm việc trên Excel.

1. Nhóm phím tắt điều hướng làm việc với bảng

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Các mũi tên Di chuyển trái, phải, lên, xuống
Page Down Di chuyển xuống cuối bảng tính
Page Up Di chuyển lên đầu bảng tính
Alt + Page Down Di chuyển màn hình sang phải
Alt + Page Up Di chuyển màn hình sang trái
Tab/ Shift + Tab Di chuyển một ô sang phải/ trái
Ctrl + phím mũi tên Di chuyển đến các ô rìa của khu chứa dữ liệu
Home Di chuyển đến ô đầu của một hàng
Ctrl + Home Di chuyển đến ô đầu tiên
Ctrl + End Di chuyển đến ô cuối cùng
Ctrl + F Mở sẵn mục Tìm kiếm – Find
Ctrl + H Mở sẵn mục Thay thế – Replace
Shift + F4 Lặp lại việc tìm kiếm trước đó
Ctrl + G (hoặc F5 ) Hiển thị hộp thoại ‘Go to’
Ctrl + mũi tên trái Di chuyển sang ô bên trái
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển sang ô bên phải
Alt + mũi tên xuống Hiển thị danh sách AutoComplete

2. Nhóm phím tắt làm việc với dữ liệu

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + Space Chọn toàn bộ hàng
Ctrl + Space Chọn toàn bộ cột
Ctrl + Shift + * Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô
Ctrl + A Chọn toàn bộ
Ctrl + Shift + Page Up Chọn sheet hiện tại và trước đó
Shift + phím mũi tên Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô
Ctrl + Shift + phím mũi tên Mở rộng vùng được chọn đến ô cuối
Shift + Page Down Mở rộng vùng được chọn xuống cuối
Shift + Page Up Mở rộng vùng được chọn lên đầu
Shift + Home Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng
Ctrl + Shift + Home Mở rộng vùng chọn về ô đầu tiên
Ctrl + Shift + End Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng

3. Nhóm phím tắt làm việc với vùng được chọn

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
F8 Bật tính năng mở rộng vùng được chọn
Shift + F8 Thêm các dãy ô
Enter Di chuyển ô hiện tại xuống
Shift + Enter Di chuyển ô hiện tại lên
Tab Di chuyển ô hiện tại sang phải
Shift + Tab Di chuyển ô hiện tại sang trái
Esc Hủy bỏ vùng đang chọn

4. Nhóm phím tắt chỉnh sửa trong ô

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + mũi tên trái Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên phải
Shift +Mũi tên phải Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên phải
Ctrl + Shift + mũi tên trái Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên phải
Ctrl + Shift + mũi tên phải Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên phải
Shift + Home Chọn từ con trỏ văn bản đến đầu ô
Shift + End Chọn từ con trỏ văn bản đến cuối ô

5. Nhóm phím tắt chỉnh sửa và chèn dữ liệu

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + Z Quay lại hành động trước đó
Ctrl + Y Đi tới hành động tiếp đó
Ctrl + C Sao chép nội dung
Ctrl + X Cắt nội dung
Ctrl + V Dán nội dung từ clipboard
Ctrl + Alt + V Hiển thị hộp thoại Paste Special
F2 Chỉnh sửa ô
Alt + Enter Xuống dòng mới trong cùng ô
Enter Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên dưới
Shift + Enter Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên trên
Tab Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải
Shift + Tab Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên trái
Esc Hủy bỏ việc sửa trong ô
Backspace Xóa ký tự bên trái
Delete Xóa ký tự bên phải
Ctrl + Delete Xóa văn bản
Ctrl + ; Chèn ngày hiện tại
Ctrl + Shift + : Chèn thời gian hiện tại
Ctrl + D Copy ô bên trên
Ctrl + R Copy ô bên trái
Ctrl + “ Copy nội dung
Ctrl + ‘ Copy công thức
Ctrl + – Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột
Ctrl + Shift + + Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột
Shift + F2 Chèn / Chỉnh sửa một ô comment
Shift + f10, sau đó m Xóa comment
Alt + F1 Tạo và chèn biểu đồ
F11 Tạo và chèn biểu đồ trong một sheet
Ctrl + K
Chèn một liên kết
Enter Kích hoạt liên kết
Ctrl + 9 Ẩn hàng
Ctrl + Shift + 9 Bỏ ẩn hàng đang ẩn
Ctrl + 0 Ẩn cột
Ctrl +  Shift + 0 Bỏ ẩn cột đang ẩn
Alt + Shift + Mũi tên phải Nhóm hàng hoặc cột
Alt + Shift + mũi tên trái Bỏ hàng hoặc cột

6. Nhóm phím tắt định dạng dự liệu

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + 1 Hiển thị hộp thoại Format
Ctrl + B Dùng hoặc hủy bỏ định dạng in đậm
Ctrl + I Dùng hoặc hủy bỏ định dạng in nghiêng
Ctrl + U Dùng hoặc hủy bỏ định dạng gạch dưới
Ctrl + 5 Dùng hoặc hủy bỏ định dạng gạch ngang
Alt + ‘ Hiển thị hộp thoại Style
Ctrl + Shift + $ Định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
Ctrl + phím Shift + % Định dạng phần trăm không có chữ số thập phân
Ctrl + phím Shift + # Định dạng ngày theo kiểu:  ngày, tháng và năm
Ctrl + phím Shift + @ Định dạng thời gian với giờ, phút
Ctrl + phím Shift + ! Định dạng số với hai chữ số thập phân và dấu trừ (-) cho giá trị âm
Ctrl + phím Shift + ^ Định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân
F4 Lặp lại lựa chọn
Alt + h, a, r Căn ô sang phải
Alt + h , a, c Căn ô giữa
Alt + h , a,  l Căn ô sang trái

7. Nhóm phím tắt công thức

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
= Bắt đầu một công thức
Alt + = Chèn công thức AutoSum
Shift + F3 Hiển thị hộp thoại Insert Function
Ctrl + A Hiển thị cách thức nhập
Ctrl + Shift + A Chèn các đối số
Shift + F3 Chèn hàm thành công thức
Ctrl + Shift + Enter Nhập công thức mảng
F4 Gõ tham chiếu tuyệt đối
F9 Tính tất cả các bảng tính
Shift + F9 Tính toán bảng tính
Ctrl + Shift + U Mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức
Ctrl + ` Chuyên hiển thị công thức thay vì giá trị

Như vậy bài viết trên đã tổng hợp các phím tắt trong excel hy vọng sẽ giúp bạn làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện hãy để bình luận phía dưới bài viết để được giải đáp nhé!